Etkinlikler
Çanakkale Bölgesinde Gözlenen ve Akılda Tutulması Gereken Enfeksiyon Etkenleri

9.30 Kayıt

10.00 Açılış

Birinci oturum;

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ünver


10.15 İlginç paraziter olgular
Konuşmacı: Prof. Dr. Seray Töz

10.30 Tularemi

Konuşmacı: Prof. Dr. Şaban Gürcan

10.45 KKKA

Konuşmacı: Araştırma Görevlisi Dr. Tuba Eltimur Karatoprak

11.00 Leishmaniazis
Konuşmacı: Prof. Dr. Yusuf Özbel

11.15 Çay-kahve molası

İkinci oturum;

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alper Akçalı

11.30 Lyme

Konuşmacı: Dr. Aslı Kiraz

11.45 Kist hidatik

Konuşmacı: Prof. Dr. Nermin Şakru

12.00 Vaka sunumu

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Demir
12.15 Bruselloz
Konuşmacı: Prof. Dr. Aynur Karadenizli

12.30 Mikrobiyologlar Konuşuyor

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müşerref Otkun

Yer: ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu (7. Kat)

Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale

İletişim: Prof.Dr. Müşerref Tatman Otkun

Tel: 05353551656

E-mail: otkun2000@yahoo.com

* Katılım yeterli olursa, 28 Eylül’de Truva’ya ve 29 Eylül’de Assos’a veya tercihe göre şehitlik bölgesine sosyal program planlanmaktadır. Sosyal program yeterli katılım olduğu takdirde düzenleneceğinden katılımcıların en geç toplantıdan iki hafta önce programa katılacağını bildirmesi ve ayrıntılarını öğrenmek için Prof.Dr. Müşerref Otkun’a mail ile bilgi vermeleri gereklidir.

Not: Sosyal program ve konaklama bilgileri ektedir.

Bilimsel programa ulaşmak için tıklayınız.


Yer : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 28 Eylül 2018
Tarih : 28/09/2018 - 28/09/2018