Cemiyet Hakkında
 
Yönetim Kurulu
 
Prof.Dr. Z. Çiğdem Kayacan (Başkan)
Prof.Dr. A. Arzu Sayıner (Genel Sekreter)
Prof.Dr. Mustafa Özyurt (Genel Sekreter Yrd.)
Prof.Dr. Selçuk Kılıç (Sayman)
Prof.Dr. Barış Otlu (Üye)
Prof.Dr. İ. Mehmet Ali Öktem (Üye)
Prof.Dr. Sebahat Aksaray (Üye)
 
 
Denetim Kurulu
 
Prof.Dr. Güven Külekçi
Prof.Dr. Nilay Çöplü
Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu
 
 
Etik Kurulu
 
Prof.Dr. Güner Söyletir
Prof.Dr. Duygu Fındık
Prof.Dr. Tercan Us
Prof.Dr. Gürol Emekdaş
Prof.Dr. Cumhur Özkuyumcu