Üyeler
Adı Soyadı Sevgi Ergin
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1989
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimik, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği, Solunum Derneği, KLİMUD