Üyeler
Adı Soyadı Ayse Gül Mutlu
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1991
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimik Ekmud