Üyeler
Adı Soyadı Mustafa Yilmaz
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1986
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA tıp fakültesi / 1990
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD