Üyeler
Adı Soyadı İştar Dolapçı
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1992
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti