Üyeler
Adı Soyadı Rüçhan Ulutürk
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1972
Uzmanlık Aldığı Kurum Sofya Tıp Akademisi (1980) ve Çapa Tıp Fakültesi (1992) / 1976
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği(KLİMİK), Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD)