Üyeler
Adı Soyadı Ugur Karatas
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1979
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud