Üyeler
Adı Soyadı M. Alper Ergin
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1991
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği American Society for Microbiology European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases