Üyeler
Adı Soyadı Tuncer Gökçe
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1966
Uzmanlık Aldığı Kurum İst:Üniv:İst Tıp Fak Mikrobiyoloji tropikal has:ve Parazitoloji kürsüsü / 1971
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti