Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Erman Or
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1989
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler FEMESPRUM