Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Arslantürk
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı / 1992
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, KLİMUD, TORAKS vs