Üyeler
Adı Soyadı Nilay Çöplü
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı / 1989
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, KLİMUD, ESCMID