Üyeler
Adı Soyadı Neziha Yilmaz
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Hastanesi / 1987
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler