Üyeler
Adı Soyadı K. Tayfun Carlı
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1984
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler