Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Esra Karakoç
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum S.B.Ankara Hastanesi / 1988
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Viral hepatitle savaşım derneği