Üyeler
Adı Soyadı Nilgün Kansak
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum İÜ Çapa Tıp Fakültesi / 1995
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler