Üyeler
Adı Soyadı Safak Ermertcan
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler