Üyeler
Adı Soyadı A. Yasemin Öztop
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. / 1990
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler