Üyeler
Adı Soyadı Can Biçmen
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 1993
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler