Üyeler
Adı Soyadı Isin Akyar
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1995
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Türk Paraazitoloji Derneği, ESCMID