Üyeler
Adı Soyadı Serhat Birengel
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 1991
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler