Üyeler
Adı Soyadı Candan Çiçek
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1986
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler