Üyeler
Adı Soyadı Rukiye Berkem
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1990
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD(Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) TKMTD (Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği) Ankara Mikrobiyoloji Derneği KLİMİK (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği) Viral Hepatitle Savaşım Derneği AIDS Savaşım Derneği