Üyeler
Adı Soyadı Abdulkadir YILDIRIM
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1992
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / 1995
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler