Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Pinar
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği KLİMUD American Society for Microbiology