Üyeler
Adı Soyadı Ali Osman Kiliç
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1981
Uzmanlık Aldığı Kurum Oklahama State University / 1985
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ASM