Üyeler
Adı Soyadı Irfan Türetgen
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum İÜ FBE / 1995
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ASM, TMC,