Üyeler
Adı Soyadı Lütfiye Öksüz
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKEM Derneği, KLİMİK DErneği, KLİMUD Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, DAS Derneği, AIDS Derneği