Üyeler
Adı Soyadı Devran Gerçeker
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1987
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 1990
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler