Üyeler
Adı Soyadı M. Hakan Aydogan
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1987
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA Tıbbi Mikrobiyoloji / 1994
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD DAS