Üyeler
Adı Soyadı Nermin Özen
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1994
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLIMUD Ankara Mikrobiyoloji Derneği DAS Derneği Viral Hepatit Savaşım Derneği TürkiyeKanMerkezleriVe Transfüzyon Der.