Üyeler
Adı Soyadı Nuran Esen
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum SSK Ankara Eğitim Hastanesi / 1989
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Ankara Mikrobiyoloji Derneği Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği ESM (European Society of Mycobacteriology