Üyeler
Adı Soyadı Ali Agzitemiz
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1973
Uzmanlık Aldığı Kurum SSK Ankara Dışkapı Hast / 1977
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler