Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Yilmaz Çoban
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1994
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler