Üyeler
Adı Soyadı Alper Aksözek
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ASM, Viral Hepatitle Savaşım, KLİMUD