Üyeler
Adı Soyadı Duygu Perçin
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1992
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD / 2000
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler DAS Hastane İnfeksiyonlar ve Kontrolü Derneği