Üyeler
Adı Soyadı Melda Payaşlıoğlu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler