Üyeler
Adı Soyadı Hakan Uslu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler 1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Üyeliği 2. Türk Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 3. Ankara Mikrobiyoloji Derneği 4. Türkiye Parazitoloji Derneği 5. Viral Hepatit Savaşım Derneği 6. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Bakteri Genetiği Çalışma Grubu Üyeliği 7. Türkiye Hidatoloji Derneği Üyeliği 8. Tema vakfı üyeliği