Üyeler
Adı Soyadı Recep Kesli
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Erzurum / 1997
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD