Üyeler
Adı Soyadı Melike Ekizoglu
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi / 1996
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler American Society for Microbiology Ankara Mikrobiyoloji Derneği Farmasötik Bilimler Ankara Derneği