Üyeler
Adı Soyadı Nuriye Karaca
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD