Üyeler
Adı Soyadı Sema Aşkın Keçeli
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum King\'s College, Londra Üniversitesi / 1994
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMİK Viral Hepatit Mikoloji