Üyeler
Adı Soyadı Mahmut Mete Demirel
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Ü. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ABD / 1993
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler