Üyeler
Adı Soyadı Tuncer Özekinci
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Dicle Üniversitesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD Ankara Mikrobiyoloji Derneği Türk Tabipler Birliği