Üyeler
Adı Soyadı Nursen Topcuoğlu
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD