Üyeler
Adı Soyadı Nur CEYHAN GÜVENSEN
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyoteknoloji Derneği Mikoloji Derneği