Üyeler
Adı Soyadı Nurettin Sahin
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler