Üyeler
Adı Soyadı A. Aydan Özkütük
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. / 1995
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, Klimik, ESM