Üyeler
Adı Soyadı İbrahim Yildirim
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1983
Uzmanlık Aldığı Kurum Akdeniz Üniversitesi / 1990
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler